mail_outline Liên hệ watch_later 24/7 phone (0290) 3 877 678
HTX CUA BIỂN NĂM CĂN CÀ MAU
Sản Phẩm

Giới thiệu HTX G.V.H.B Cua Biển Năm Căn - Cà Mau

Hợp tác xã G.V.H.B Cua Biển Năm Căn - Cà Mau được thành lập trong điều kiện mua bán của các tiểu thương nhỏ lẻ, thiếu liên kết, gắn kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước cung cấp sản phẩm đầu ra còn nhiều rủi ro, chủ yếu bán cua cho thương lái, giá cả không ổn định, lợi nhuận thấp.

Cơ sở hạ tầng ở địa phương đảm bảo tạo mối đoàn kết chặt chẽ giữa các thành viên và cùng chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau.

  Giao thông đường bộ, đường thủy thuận lợi cho xe tải, ghe, tàuvận chuyển hàng hóa đi các xã, trong huyện, ngoài tỉnh và ngược lại.

Nguồn lao động trong sản xuất, nuôi trồng thủy sản dồi dào đã được tập huấn, chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

Nhằm góp phần mở rộng vùng nguyên liệu hàng hóa đảm bảo về chất lượng với quy mô lớn,gắn với liên kết giữa người nuôi cua và doanh nghiệp cung ứng con giống, vật tư thủy sản và tiêu thụ cua nguyên liệu; khai thác tối đa tiềm năng về năng suất, chất lượng. Qua đó, Hợp tác xã xây dựng phương án, kế hoạch nuôi cua phù hợp với yêu cầu của thị trường; đồng thời, đẩy mạnh phát triển quy mô, dịch vụ nuôi trồng thủy sản khép kín và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh để tạo dựng uy tín trên thị trường.

Ký kết liên kết chuỗi với Liên minh HTX Việt Nam
          Thực hiện mô hình nuôi cua theo hướng an toàn, nhằm áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và sắp xếp và bố trí lại sản xuất theo hướng qui mô lớn nhằm giảm chi phí, công lao động, nâng cao thu nhập cho người nuôi; từng bước thay đổi nhận thức của người dân sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ tiến lên sản xuất, kinh doanh theo mô hình liên kết quy mô lớn, tập trung hợp tác và tiến tới xây dựng vùng nguyên liệu ổn định cung cấp cho xuất khẩu.

   

 

Vùng nuôi cua của Năm Căn đã được đầu tư hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi; thời gian qua được các ngành chức năng hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật nên năng suất, sản lượng, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Người nuôi cua trên địa bàn huyện Năm Căn đã được tập huấn, hướng dẫn và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nuôi gắn với đầu tư một số dự án, mô hình thí điểm; giúp người nuôi cua học tập kinh nghiệm, ứng dụng vào thực tế sản xuất đạt hiệu quả. Bảo vệ môi trường sinh thái, hạn chế dịch bệnh thông qua cộng đồng, đã đưa năng suất nuôi trồng thủy sản từng bước được nâng lên, tạo ra những sản phẩm sạch, an toàn, nâng cao giá trị hàng hoá cua thương phẩm.


HTX G.V.H.B CUA BIỂN NĂM CĂN - CÀ MAU
Người Đại Diện: Lê Quốc Việt
Địa Chỉ : Nguyễn Tất Thành, Khóm Cái Nai, TT Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
Điện Thoại : 0290.3.877.678 – 0914.424.221 – 0939.470.123 – 0942.654.777
Hợp tác xã G.V.H.B Cua Biển Năm Căn Cà Mau

Địa chỉ: Nguyễn Tất Thành, Khóm Cái Nai, TT Năm Căn, Tỉnh Cà Mau

Email: htxcuabiennamcan@gmail.com | Điện thoại: (0290) 3 877 678